Friday, 24 March 2017

List of Indian Folk Dances : Static GK

Jharkhand
Chhanu, Sarahul, Jat-Jatin, Karma, Danga, Bidesia, Sohrai.
Uttarakhand
Gadhwali, Kumayuni, Kajari, Jhora, Raslila, Chappeli.
Andra Pradesh
Kuchipudi (Classical), Ghantamardala, (Ottam Thedal, Mohiniattam, Kummi, Siddhi, Madhuri, Chhadi.
Chhattisgarh
Goudi, Karma, Jhumar, Dagla, Pali, Tapali, Navrani, Diwari, Mundari.
Arunachal Pradesh
Mask dance (Mukhauta Nritya), War dance.
Himachal Pradesh
Jhora, Jhali, Chharhi, Dhaman, Chhapeli, Mahasu, Nati, Dangi, Chamba, Thali, Jhainta, Daf, Stick dance etc.
Goa
Mandi, Jhagor, Khol, Dakni etc.
Assam
Bihu, Bichhua, Natpuja, Maharas, Kaligopal, Bagurumba, Naga dance, Khel Gopal, Tabal Chongli, Canoe, Jhumura Hobjanai etc.
West Bengal
Kathi, Gambhira, Dhali, Jatra, Baul, Marasia, Mahal, Keertan etc.
Kerala
Kathakali (Classical), Ottam Thulal, Mohini-attam, Kaikottikali, Tappatikali, Kali Auttam.
Meghalaya
Laho, Baala etc.
Manipur
Manipuri (Classical), Rakhal, Nat Rash, Maha Rash, Raukhat etc.
Nagaland
Chong, Khaiva, Lim, Nuralim etc.
Orissa
Odissi (Classical), Savari, Ghumara, Painka, Munari, Chhau, Chadya Dandanata etc.
Maharashtra
Lavani, Nakata, Koli, Lezim, Gafa, Dahikala Dasavtar or Bohada, Tamasha, Mauni, Powara, Gouricha etc.
Karnataka
Yakshagan, huttar, Suggi, Kunitha, Karga, Lambi
Gujarat
Garba, Dandiya Ras, Tippani Juriun, Bhavai.
Punjab
Bhagra, Giddha, Daff, Dhaman etc.
Rajasthan
Ghumar, Chakri, Ganagor, Jhulan Leela, Jhuma, Suisini, Ghapal, Panihari, Ginad etc.
Mizoram
Khanatm, Pakhupila, Cherokan etc.
Jammu & Kashmir
Rauf, Hikat, Mandjas, kud Dandi nach, Damali.
Tamil Nadu
Bharatnatyam, Kumi, Kolattam, Kavadi,
Uttar Pradesh
Nautanki, Raslila, Kajri, Jhora, Chappeli, Jaita.
Bihar
Jata-Jatin, Bakho-Bakhain, Panwariya, Sama-Chakwa, Bidesia, Jatra etc.
Haryana
Jhumar, Phag Dance, Daph, Dhamal, Loor, Gugga, Khor, Gagor etc.